การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน

การแต่งกายผู้หญิง

 • สวมเสื้อผ้าให้พอดีกับรูปร่าง ไม่คับหรือหลวมเกินไป ไม่ควรใส่ เสื้อยืด หรือกางเกงยีนส์
 • ควรใส่กระโปรงยาวได้ระดับพอดี ไม่ใช้แบบย้วยหรือพลิ้วบาง ไม่มีสีสันหรือลวดลายมากเกินไป
 • ควรแต่งหน้าให้มีสีสันบางเล็กน้อย แต่ไม่ควรแต่งหน้าเข้ม จนเกินไปหรือไม่ได้แต่งหน้าเลย
 • ควรใส่รองเท้าแบบรัดส้น ไม่ใส่รองเท้าแบบแตะ

การแต่งกายผู้ชาย

 • ควรสวมใส่เสื้อเชิ้ต รูปทรงเรียบร้อย ไม่ควรมีสีสันฉูดฉาด หากเป็นแขนยาว ควรติดกระดุมที่แขนเสื้อให้เรียบร้อย ไม่ควรใช้วิธีพับแขนเสื้อ
 • สวมเสื้อผ้าให้พอดีกับรูปร่าง ไม่คับหรือหลวมเกินไป
 • ควรใส่กางเกงผ้าที่ดูเรียบร้อย ไม่ควรสวมกางเกงยีนส์
 • ควรผูกเน็คไทที่มีลวดลายเรียบร้อย เข้ากับเสื้อผ้าที่สวมใส่ ไม่ มีสีสันหรือลวดลายฉูดฉาด
 • ควรใส่รองเท้าสีดําหุ้มส้น และสวมถุงเท้าให้มีโทนสีกลมกลืนกับรองเท้า ไม่ควรใส่รองเท้ากีฬา

เอกสาร

 • ใบสมัครงาน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ผลการตรวจสุขภาพ
 • เอกสารการเกณฑ์ทหาร (ชาย)
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่น (ถ้ามี)