Project Engineer

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ปตท. อาคาร1 ชั้น6
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1.เพศ ชาย,หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ,เครื่องกล ,ไฟฟ้า ,อุตสาหกรรม เกรด 2.50 ขึ้นไป
3.มีเอกสาร กว.
4.มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
5.ขับรถยนต์ได้
6.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ประสบการณ์: 1 - 3 ปี
รายได้: 20,000 - 22,000 บาท
ลักษณะงาน: 1.ดูแล ตรวจสอบระบบโครงสร้าง ไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบดับเพลิงและการแจ้งเตือน
2.ทำ BOQ
3.ทำเอกสารTOR
4.บริหารจัดการโครงการ
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter