Personal Driver

สถานที่ปฏิบัติงาน: EncoA
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 28 ถึง 35
ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ถึง ปวช.
คุณสมบัติอื่นๆ
- ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่
- ขับรถประเภท ท.2"
ประสบการณ์: 1 ถึง 2 ปี
รายได้: 9,950 - 11,698 บาท + ประสบการณ์
ลักษณะงาน: ดูแลตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter