ODERING CENTER

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.พระโขนง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: พระโขนง, อำเภอ/เขต: คลองเตย, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ หญิง
วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา
รายได้: 22,500 บาท
ลักษณะงาน: 1.งานบริการ รับสายบริการ orderให้กับลูกค้า ประมาณ 80 สาย/วัน
2. คีย๋ Order ลงในระบบ sap ส่ง e-mail ยื่นยันการซื้อ ให้กับลูกค้า
3. คีย์ข้อมูลระบบจองรถขนส่ง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 15
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter