Graphic Design

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.คลังพระโขนง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: บางจาก, อำเภอ/เขต: พระโขนง, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ช/ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิ ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,การตลาด,นิเทศศาสตร์
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รายได้: 18,500 บาท -
ลักษณะงาน: 1 ทำกราฟฟิกด้านสื่อสิ่งพิมพ์
2 ทำแผ่นพับโฆษณาสถานที่ที่เปิดให้บริการ
3 ทำป้ายโปรโมชั่นผลิตภัฑณ์
4 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter