Contractor, Finance & Accounting Management

สถานที่ปฏิบัติงาน: Enco A ชั้น 4
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 20 ถึง 35
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา บัญชี การเงิน
ประสบการณ์: 2 ปี
รายได้: 17,500 - 20,000 บาท ค่าล่วงเวลา
ลักษณะงาน: บัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีลูกหนี้ หรือบัญชีด้านวิเคราะห์ข้อมูล
จำนวน(อัตรา): 3
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter