Contractor, Call Center & Problem Management

สถานที่ปฏิบัติงาน: ชั้น 17 อาคาร SJ
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จอมพล, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 22 ขึ้นไป
ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ
1. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Hardware Solfware Network Wifi Printer
2. มีใจรักงานบริการ
3. มีสมาธิ สามารถจับประเด็น วิเคราห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
4. มีวาทะศิลป์ ความอดทนสูง สามารถควบคุมอารมณ์และน้ำเสียงได้เป็นอย่างดี
5. ตรงต่อเวลา สามารถปฏิบัติงานภายในแรงกดดันได้
ประสบการณ์: 1 ปี ขึ้นไป
รายได้: 15,000 - 18,500 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก,ค่ากะ 3,000 บาท
ลักษณะงาน: คอยรับสาย และแก้ไขปัญหาทางด้านระบบไอทีผ่านทาโทรศัพท์ *สามารถทำงานเป็นกะได้
จำนวน(อัตรา): 30
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter