Contractor, Call Center & Problem Management

สถานที่ปฏิบัติงาน: ชั้น 17 อาคาร SJ / Enco
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ช/ญ
อายุ 20 ขึ้นไป
วุฒิป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
รายได้: 15,000 - 18,500 บาท
ลักษณะงาน: งานบริหาร Service Desk เกี่ยวกับการให้บริการตอบข้อซักถาม รับคำขอใช้บริการแก้ไขปัญหาผ่านระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter