Administrative Assistant

สถานที่ปฏิบัติงาน: EncoA
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ หญิง
อายุ 24 ขึ้นไป
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา บัญชี บริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เกรด 3.00 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ Computer Ms office, SAP
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รายได้: 15,000 บาท + ประสบการณ์
ลักษณะงาน: วางแผนดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานบริการให้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter