Admin

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.คลังพระโขนง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: คลองเตย, อำเภอ/เขต: คลองเตย, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: -
ประสบการณ์: -
รายได้: 9,700 - 15,000 บาท -
ลักษณะงาน: บันทึกข้อมูล ผลคะแนนอบรมความปลอดภัยฯ ผลตรวจสุขภาพ จัดเก็บข้อมูลการอบรมต่างๆ ตามกฎหมาย บันทึกข้อมูลชั่วโมงการทำงาน
บันทึกข้อมูลรายงานอุบัติเหตุ บันทึกข้อร้องเรียน งานเอกสารของหน่วยงาน คต.
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter