เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและจัดการองค์ความรู้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร ปตท.1ชั้น 5
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 22 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
เกรด 2.5 ขึ้นไป
สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ บุคลิกภาพเรียบร้อย
ประสบการณ์: 1 ปี
รายได้: 15,000 - 15,750 บาท + ค่าโทรศัพท์ 500 บาท
ลักษณะงาน: งานบริหารเครือข่ายและประสานงาน จัดทำข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล บริหารการประชุมคณะกรรมการในระดับภาคและประสานงานคณะกรรมการระดับภาค เพื่อสรรหาผลงานเข้าประกวด ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่และค้นหา กระตุ้นประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานภาคสนามในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการภาค จัดทำรายงานสรุปผลการลงพื้นที่
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter