เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขา)

สถานที่ปฏิบัติงาน: GPSC - กทม.
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ หญิง
อายุ 23 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ประสบการณ์: 1-2 ปี
รายได้: 15,000 บาท + ค่าประสบการณ์
ลักษณะงาน: -ดูแลประสานงานทั้งภายในภายนอกหน่วยงาน
-จดบันทึกวาระการประชุมต่าง ๆ
-จัดตารางการประชุม
-จัดเตรียมของเบรกและสถานที่ในการจัดประชุม
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter