เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สนญ.
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 19 ถึง 26
ระดับการศึกษา ปวส
สาขา ทุกสาขา
รายได้: 10,150 - 11,700 บาท มีค่า OT และเบี้ยขยัน
ลักษณะงาน: จัดชุดเอกสารสำหรับการวางบิล
ประสานงานกับลูกค้า และ Messenger
เพื่อจัดส่งเอกสารวางบิล
จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงินค่าสินค้าและอื่นๆ
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter