เจ้าหน้าที่ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน: Enco A ชั้น 9 (GCM)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: - เพศชาย / หญิง
- อายุ 22 ถึง 30 ปี
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับเอกสารด้านส่งออกไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ.
- มีความละเอียดรอบคอบ, เรียนรู้เร็ว และมีความรับผิดชอบสูง
รายได้: 15,000 บาท ค่าประสบการณ์ ค่าเบี้ยขยัน และค่า OT
ลักษณะงาน: 1.จัดทำเอกสารเรียกเก็บเงินค่าสินค้าทางการระหว่างประเทศ
2.มีประสบการณ์เกี่ยวกับเอกสารด้านส่งออกไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีความละเอียดรอบคอบ, เรียนรู้เร็ว และมีความรับผิดชอบสูง
จำนวน(อัตรา): 3
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter