สนับสนุนงานวิศวกรรม โครงการ Logistics Digitalization

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ, ระยอง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering or relevant fields
- มีความรู้เรื่อง software เขียน code process improvement
ประสบการณ์: 0-1 ปี
รายได้: 15,000 บาท
ลักษณะงาน: เก็บข้อมูลและศึกษาการนำระบบ Digitization มาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ logistics ของกลุ่ม ปตท.
จำนวน(อัตรา): 20
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter