สนับสนุนงานวิศวกรรม Engineering Design & Drawin

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า, วิศวกรพลังงาน, วิศวกรรมศาสตร์โยธา, วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ
- มีความรู้ด้านพลังงาน
- เชี่ยวชาญโปรแกรม Auto CAD
ประสบการณ์: 0-1 ปี
รายได้: 15,000 บาท
ลักษณะงาน: - เขียนแบบทางวิศวกรรม
- จัดทำแบบ standard design
จำนวน(อัตรา): 20
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter