สนับสนุนงานวิศวกรรม Digital Solutions for Industries

สถานที่ปฏิบัติงาน: ทั่วประเทศ ตามพื้นที่ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาData Science & Business Analytics, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์, สารสนเทศข้อมูล (IT), วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ, วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
- สามารถทำงานด้าน Data Scientist
- มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ และสถิติ
- สามารถเขียน โปรแกรมPython
- มีความรู้ด้านธุรกิจ
- ทำ Presentation (การนำเสนอข้อมูล) และ Visualization ได้
- มีความรู้ด้าน Ux design
ประสบการณ์: 0-1 ปี
รายได้: 15,000 บาท
ลักษณะงาน: สร้าง Industrial Energy Management Platform สำหรับอุตสาหกรรมไทย ที่คอยMonitor และให้คำแนะนำช่วยเหลืออุตสาหกรรมไทย ให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน อีกทั้งเป็นPlatform ที่สามารถจัดการกับงานซ่อมบำรุง เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานต่างๆ ลดความยุ่งยากในการบันทึก และจัดเก็บเอกสาร (Maintenance & Quality Assurance) โดยระยะแรกจะมุ่งเน้น อุตสาหกรรมขนาดเล็กและSME ก่อน แล้วค่อยๆขยายผลจนครอบคลุม
จำนวน(อัตรา): 20
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter