พนักงานสนันสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Media)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. กรุงเทพฯ
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
ปริญญาตรี สาขาData Science, สารสนเทศข้อมูล (IT), วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล, สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 0 - 1 ปี
รายได้: 15,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. ออกแบบและจัดทำ presentation ประกอบการนำเสนอและชี้แจงงานทั้งภายในและภายนอก ปตท.
2. ออกแบบและสื่อประชาสัมพันธ์ infographic/poster/VDO
3. สนับสนุนในโครงการ Digital Report (Moniroting report ชี้แจงข้อมูลแก่ผู้บริหาร)
จำนวน(อัตรา): 20
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter