วิศวกร(Project Engineer)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ปตท.
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1. เพศ ชาย อายุ 23 30 ปี
2. ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล หรือ อุตสาหการ
3. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. สะดวกในการเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด
5. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
ประสบการณ์: 2 - 3 ปี
รายได้: 20,000 - 27,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. สรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ
2. ทดสอบการใช้งานเทคโนโลยี การแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. ศึกษาสถานการณ์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการสร้าง Cold Storage
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโครงการบูสเตอร์
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter