วิศวกร

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: วังน้อย, อำเภอ/เขต: วังน้อย, จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 22 - 35 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
ประสบการณ์: 1-3 ปี ขึ้นไป
รายได้: 20,000 บาท + ค่าประสบการณ์
ลักษณะงาน: วางแผนงาน ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาเครื่องจักร ตรวจสอบการทำงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 30
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter