วิศวกร

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. สำนักใหญ่
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 22 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา วิศวยานยนต์
เกรด 2.7 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ บุคลิกดี
ประสบการณ์: ประสบการณ์ 1 ปี
รายได้: 20,000 บาท ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. ประสานงานและดำเนินการ รับ-ส่งมอบรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ที่หมดสัญญา ตามแผนงานในแต่ละปี

2. ติดต่อประสานงานอละอำนวยความสะดวกในการจำหน่ายรถยนต์ที่หมดสัญญา ตามแผนงานในแต่ละปี

3. บันทึก/ปรับปรุงข้อมูลรถยนต์ในสัญญา ตลอดจนยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สิน

4. งานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 4
สวัสดิการ:

1. ประสานงานและดำเนินการ รับ-ส่งมอบรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ที่หมดสัญญา ตามแผนงานในแต่ละปี

2. ติดต่อประสานงานอละอำนวยความสะดวกในการจำหน่ายรถยนต์ที่หมดสัญญา ตามแผนงานในแต่ละปี

3. บันทึก/ปรับปรุงข้อมูลรถยนต์ในสัญญา ตลอดจนยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สิน

4. งานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter