วิศวกร

สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิต อ.อ่างศิลา
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: อ่างศิลา , อำเภอ/เขต: เมืองชลบุรี, จังหวัด: ชลบุรี
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 22 ถึง 30
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี
สาขา วิศวกร ทุกสาขา
เกรด 2.50ขั้นไป
ประสบการณ์: 1 ปี ขึ้นไป
รายได้: 20,000 บาท ค่าวิชาชีพ 1,700 บาท
ลักษณะงาน: ควบคุมตรวจสอบสถานีบริการ NGV ประจำภาคตะวันออก ( จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.ชลบุรี )
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter