วิศวกร (อุตสาหกรรม)

ที่ตั้ง: อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 22ปี ถึง 35ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ออกต่างจังหวัดได้ มีทักษะภาษาอังกฤษปานกลาง บุคลิกดี
รายได้: 20,000 - 25,000 บาท
ลักษณะงาน: -สำรวจหน้างาน,ดำเนินการออกแบบโดยจัดทำแบบเบื้องต้น ในส่วนของกระบวนการผลิต
-วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลด้านวิศกรรม
-ให้บริการเชิงเทคนิคเบื้องต้นกับคู้ค้า
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
-และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter