วิศวกร ( ปตท.สนญ. )

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร สำนักงานใหญ่ ปตท. ( HARMONY )
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1. เพศ ชาย อายุ 25 - 30 ปี
2. ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหการ ,การเกษตร ,เครื่องกลการเกษตร
3. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์: 2 - 3 ปี
รายได้: 20,000 - 29,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. วิเคราะห์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ
2. วางแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจ
3. ศึกษาความเป็นไปได้ และจุดคุ้มทุนของโครงการ
4. จัดทำเอกสารรายละเอียดงาน การนำเสนอ และความก้าวหน้าของโครงการ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter