พนักงาน 7-Eleven คลังน้ำมัน ปตท.พระโขนง

สถานที่ปฏิบัติงาน: พระโขนง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: คลองเตย, อำเภอ/เขต: คลองเตย, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย-หญิง
อายุ 18-35 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
ประสบการณ์: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
รายได้: 10,000 - 13,000 บาท
ลักษณะงาน: - เติมสินค้า
- ขายสินค้า
- ดูแลความสะอาด
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
1. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและค่าทันตกรรม
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือประสบภัย เนื่องจากวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter