พนักงานส่งเสริมการขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน: PTTOR อาคาร 2 ชั้น 3
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 20 ถึง 29
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
เกรด 2.50
คุณสมบัติอื่นๆ
- มีความกระตือรอร้น ทำงานคล่องตัว
- สามารถเจรจาต่อรอง
- บุคลลิกดี
- ใช้ Excel ได้คล่อง
- ความสามารถอื่นๆ Computer Microsoft Office
ประสบการณ์: -
รายได้: 15,000 บาท +ประสบการณ์
ลักษณะงาน: จัดทำฐานข้อมูล บันทึกและอัพเดทข้อมูลสถานะการติดตั้งระบบงาน
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter