พนักงานสื่อสารองค์กร (Digital Media)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. กรุงเทพฯ
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, สังคมสงเคราะห์
ประสบการณ์: 0 -1 ปี
รายได้: 15,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. สร้างสรรค์และออกแบบเนื้อหาด้านพลังงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
2. ออกแบบและจัดทำ Info Graphic, ผลิต Clip VDO เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
3. ผลิตชิ้นงานทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2-3 ชิ้น
จำนวน(อัตรา): 20
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter