พนักงานสำรวจและบันทึกข้อมูล(GIS)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ประปานครสวรรค์
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: นครสวรรค์ออก, อำเภอ/เขต: เมืองนครสวรรค์, จังหวัด: นครสวรรค์
คุณสมบัติ: เพศชาย-หญิง
ปวส.-ป.ตรี สาขาทางด้านก่อสร้าง/สำรวจ/ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
ประสบการณ์: 1 ปี
รายได้: 11,500 บาท
ลักษณะงาน: วางแผนการสำรวจตำแหน่งผู้ใช้น้ำ และบันทึกข้อมูลงานGIS
ปรับปรุงฐานข้อมูลGIS
ลงพื้นที่สำรวจแนวท่อประปา
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter