พนักงานสรรหาเมล็ดกาแฟ

สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงคั่วกาแฟอเมซอน
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: วังน้อย, อำเภอ/เขต: วังน้อย, จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติ: 1. เพศ ชาย อายุ 22 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วนศาสตร์ ,เกษตรศาสตร์ ,พืชไร่
3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
4. หากมีประสบการณ์จะพิตารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์: 0 - 1 ปี
รายได้: 17,000 - 20,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. ออกพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อสรรหาแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟ
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter