พนักงานสนับสนุนงานบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร ENCO A ชั้น 6
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ หญิง
อายุ 23 ถึง 25 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา บัญชี
เกรด 2.80
คุณสมบัติอื่นๆ บุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
ความสามารถ Microsoft office Word Excel Powerpoint
รายได้: 16,000 บาท
ลักษณะงาน: - งานด้าน DATA เอกสาร ตรวจทาน/จัดเก็บเอกสาร และรายงานต่างๆ
- งานทะเบียน ท/ส (Tagging Asset) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย ของฝ่ายบัญชี
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter