พนักงานสนับสนุนงานขาย (งานขายหน้าร้าน/online)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. กรุงเทพฯ หรือ สวนสมุนไพร จ.ระยอง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ปวส. ไม่จำกัดสาขา
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ,การตลาด,สังคมวิทยา,เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์: 0 - 1 ปี
รายได้: 12,000 - 15,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. แนะนำเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์จากสตอเบอรี่ภายใต้ยี่ห้อ Harumiki ทั้งของสดและแปรรูป
2. พัฒนา Application ขาย Online
จำนวน(อัตรา): 20
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter