พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ใน)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึก ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 21
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: - เพศหญิง
- อายุ 18 ถึง 28 ปี
- ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ถึง ม.6
- ใจรักงานบริการ ขยัน อดทน
รายได้: 9,950 - 10,150 บาท มีค่า OT และเบี้ยขยัน
ลักษณะงาน: บริการรับ-ส่งเอกสารและอื่นๆประจำชั้นผู้บริหารระดับสูง
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter