พนักงานฝ่ายผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงคั่วกาแฟอเมซอน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: ลำไทร, อำเภอ/เขต: วังน้อย, จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติ: 1. เพศ ชาย อายุ 21-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ประสบการณ์: 0-1
รายได้: 14,000 บาท ค่ากะ
ลักษณะงาน: 1. ปฏิบัติงานประจำเครื่องจักรในไลน์ผลิต
2. ดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น
3. เบิกวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 10
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter