พนักงานประจำแผนก

สถานที่ปฏิบัติงาน: ประปาฉะเชิงเทรา
ที่ตั้ง: จังหวัด: ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติ: ป.ตรี
รายได้:
ลักษณะงาน: ติดต่อประสานงาน รับเอกสารเข้าออก
จำนวน(อัตรา): 3
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter