พนักงานปฏิบัติการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังน้ำมันลำลูกา
ที่ตั้ง: อำเภอ/เขต: ลำลูกกา, จังหวัด: ปทุมธานี
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 19ปี ถึง 30ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.ขี้นไป สาขาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเล็ค หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถคับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
รายได้: 14,000 บาท
ลักษณะงาน: -งานรับเก็บจ่ายน้ำมันทุกผลิตภัณฑ์
-งานรับน้ำมันทางท่อ
-งานตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำมัน งานตีซีลน้ำมัน งานบรรจุน้ำมัน200 ลิตร
-งานตรวจสอบและซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักร งานTPM ตามพื้นที่รับมอบหมาย งานอื่นๆ ตามที่ได้รับอมบ
จำนวน(อัตรา): 10
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter