พนักงานปฏิบัติการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังน้ำมันลำลูกกา
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: ลาดสวาย, อำเภอ/เขต: ลำลูกกา, จังหวัด: ปทุมธานี
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 20 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
สาขา ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล ช่างอิเล็ค หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกรด 2.75
คุณสมบัติ
ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น สามารถเรียนรู้งานใหม่ได้ สามารถทำงานเป็นกะ หรืองานต่อเนื่องได้
สามารถขับรถยนต์ได้
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รายได้: 14,390 บาท ค่ากะ 75/กะ
ลักษณะงาน: งานรับเก็บจ่ายน้ำมันทุกผลิตภัณฑ์ งานรับน้ำมันทางท่อ งานตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำมัน งานตีซีลน้ำมัน งานบรรจุน้ำมัน200 ลิตร งานตรวจสอบและซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักร งานTPM ตามพื้นที่รับมอบหมาย งานอื่นๆ ตามที่ได้รับอมบ
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter