พนักงานปฏิบัติการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังน้ำมันลำลูกกา
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: ลาดสวาย, อำเภอ/เขต: ลำลูกกา, จังหวัด: ปทุมธานี
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 20 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
สาขา ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล ช่างอิเล็ค หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกรด 2.75
คุณสมบัติอื่นๆ ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น สามารถเรียนรู้งานใหม่ได้ สามารถทำงานเป็นกะ หรืองานต่อเนื่องได้
ความสามารถอื่นๆ
ขับรถประเภท รถยนต์
ประสบการณ์: 1 ปี
รายได้: 14,390 บาท
ลักษณะงาน: ค่ากะ 75/กะ
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter