พนักงานปฏิบัติการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังน้ำมันลำลูกกา
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: ลำลูกกา, อำเภอ/เขต: ลำลูกกา, จังหวัด: ปทุมธานี
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 20 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขา ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล ช่างอิเล็ค หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกรด 2.75
คุณสมบัติอื่นๆ
- ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น สามารถเรียนรู้งานใหม่ได้
- สามารถทำงานเป็นกะ หรืองานต่อเนื่องได้
- ความสามารถอื่นๆ ขับรถประเภทรถยนต์
ประสบการณ์: 1 ปี
รายได้: 14,390 บาท
ลักษณะงาน: - งานรับเก็บจ่ายน้ำมันทุกผลิตภัณฑ์ งานรับน้ำมันทางท่อ งานตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำมัน งานตีซีลน้ำมัน
- งานบรรจุน้ำมัน200 ลิตร งานตรวจสอบและซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักร
- งานTPM ตามพื้นที่รับมอบหมาย งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter