พนักงานปฏิบัติการรับ-จ่าย

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังปิโตรเลี่ยม พระโขนง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: บางจาก, อำเภอ/เขต: พระโขนง, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1.เพศ ชาย อายุ 21-33 ปี
2.ปวส. สาขา ไฟฟ้า ,ช่างยนต์ ,เครื่องกล ,แมคคาทรอนิกส์
3.เกรด 2.5ขึ้นไป
4.ขับรถยนต์ได้
5.สามารถทำงานเข้ากะได้
รายได้: 13,000 - 16,000 บาท
ลักษณะงาน: 1.ออกตั๋วน้ำมัน
2.ดูแลระบบการน้ำมันและก๊าซ
3.ซีลน้ำมัน
จำนวน(อัตรา): 3
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter