พนักงานปฏิบัติการรับจ่าย

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังปิโตรเลียมบางจาก
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 21 ถึง 30
ระดับการศึกษา ปวส. ถึง ปวส.
สาขา ช่างก่อสร้าง อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง ฯลฯ
เกรด 2.30
คุณสมบัติอื่นๆ
- มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
- ขับรถประเภท รถยนต์
- Computer พอได้บ้าง
ประสบการณ์: -
รายได้: 13,260 บาท
ลักษณะงาน: ตีซีล คีตั๋ว ออกบิลให้ลูกค้า แยกภาษี ช่วยงาน จป. ซ้อมแผนดับเพลิง ฯลฯ
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter