พนักงานปฏิบัติการรับจ่าย

สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึก Enco A ชั้น 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 21 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขา ช่างยน ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็ค
เกรด 2.30 ขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ
- สามารถขับรถประเภทรถยนต์
- สามารถใช้งาน Computer พอได้บ้าง
รายได้: 13,260 บาท +ค่ากะ
ลักษณะงาน: ตีซีล คีตั๋ว ออกบิลให้ลูกค้า แยกภาษี ช่วยงาน จป. ซ้อมแผนดับเพลิง ฯลฯ
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter