พนักงานปฏิบัติการคลัง

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังน้ำมันพระโขนง
ที่ตั้ง: อำเภอ/เขต: พระโขนง, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: -เพศ ชาย
-อายุ 21ปี ถึง 30ปี
-วุฒิ ปวส. สาขา ช่างยน,ช่างไฟ,ช่างกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายได้: 13,260 บาท
ลักษณะงาน: -ซ่อมบำรุงทั่วไป
-งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 3
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter