พนักงานบันทึกข้อมูล

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สำนักงานพระโขนง ชั้น 6
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: คลองเตย, อำเภอ/เขต: คลองเตย, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ หญิง
อายุ 21 ถึง 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ทุกสาขา
คุณสมบัติ สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
สามารถออกต่างจังหวัดได้บ้าง
ความสามารถ Microsoft office Word Excel Powerpoint
รายได้: 13,260 บาท +ค่าประสบการณ์
ลักษณะงาน: พิมพ์ข้อมูลตามบันทึก ถ่ายเอกสาร เรียงเอกสาร คีย์งานเขาระบบ
จัดทำ 5 ส. และอื่นๆตามมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter