พนักงานบันทึกข้อมูล

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: สีคิ้ว, อำเภอ/เขต: สีคิ้ว, จังหวัด: นครราชสีมา
คุณสมบัติ: เพศหญิง
อายุ 20 - 35 ปี
วุฒิ ปวส.พาณิชย์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี,อัธยาศัยดี
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รายได้: 11,700 บาท OT
ลักษณะงาน: 1.งานบริหาร/บริการสำนักงาน
2.สนับสนุนพนักงาน ปท.12 ในการบริหารจัดการพัสดุสิ้นเปลืองและของใช้ชั่วคราวภายในหน่วยงาน
3.สนับสนุนการปฏิบัติงาน ศูนย์ฝึกอบรม เช่น รับรองคณะฝึกอบรม เตรียมการดูแลความพร้อมอาคารสถานที่ฝึกอบรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
จำนวน(อัตรา): 10
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter