พนักงานบันทึกข้อมูล

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: ไชโย, อำเภอ/เขต: ไชโย, จังหวัด: อ่างทอง
คุณสมบัติ: เพศหญิง
อายุ 20-30 ปี
วุฒิ ปวส. ทุกสาขา
สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รายได้: 11,699 บาท
ลักษณะงาน: งานบริหาร/บริการ สำนักงาน
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter