พนักงานบันทึกข้อมูล

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: เขาหินซ้อน, อำเภอ/เขต: พนมสารคาม, จังหวัด: ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติ: คุณสมบัติ

วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 20-30 ปี
เพศหญิง
อัธยาศัยดี ร่าเริง สื่อสาร ประสานงานได้ดี
ชอบงานบริการ
สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รายได้: 11,700 บาท ค่าประสบการณ์ + ค่าพาหนะ 3,000 บาท
ลักษณะงาน: ลักษณะงาน
- สนับสนุนพนักงาน ปท.10 ในการจัดการพัสดุสิ้นเปลือง
- ช่วยพนักงานจัดทำบอร์ดเสนอผลงาน การจัดอีเวนท์ 
- ต้อนรับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชม
- จัดทำงานด้านเอกสาร และบริหารทั่วไป ภายในสำนักงาน
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
1. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
2. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
3. เครื่องแบบชุดทำงาน

ลักษณะงาน

  • สนับสนุนพนักงาน ปท.10 ในการจัดการพัสดุสิ้นเปลือง
  • ช่วยพนักงานจัดทำบอร์ดเสนอผลงาน การจัดอีเวนท์
  • ต้อนรับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชม
  • จัดทำงานด้านเอกสาร และบริหารทั่วไป ภายในสำนักงาน

คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 20-30 ปี
  • เพศหญิง
  • อัธยาศัยดี ร่าเริง สื่อสาร ประสานงานได้ดี
  • ชอบงานบริการ
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter