พนักงานบัญชี (พนักงานปฏิบัติการ)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. กรุงเทพฯ
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน
ประสบการณ์: 0 - 1 ปี
รายได้: 15,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. Invoice to Pay
2. Billing to Cash
3. Record to Report
จำนวน(อัตรา): 20
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter