พนักงานบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารEast Water และ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท.
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1. เพศ หญิง อายุ 23 - 30 ปี
2. ปริญญาตรี สาขา บัญชี เกรด 2.5 ขึ้นไป
3. หากมีประสบการณ์ด้านการทำ บัญชี AP / AR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์: 1
รายได้: 15,000 - 17,000 บาท
ลักษณะงาน: 1.จัดทำบัญชี AP / AR
2. ตรวจสอบเอกสารงานบัญชี
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
จำนวน(อัตรา): 6
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter