พนักงานบริหารจัดการระบบงานเอกสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. สำนักใหญ่
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา การบัญชี,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรด 2.5 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถทำงานวันหยุดได้ ทำงานล่วงเวลาได้ มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ สามารถยกลังเอกสารได้
ประสบการณ์: ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
รายได้: 36,300 บาท
ลักษณะงาน: - ดูแลและควบคุมข้อมูลในระบบ PDMS
- ดูแล และควบคุฒข้อมูลบันทึกเลขที่กล่องในระบบ PDMS&SQL
- ควบคุมการบันทึก และแยกประเภทเอกสาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 6
สวัสดิการ:

– ดูแลและควบคุมข้อมูลในระบบ PDMS
– ดูแล และควบคุฒข้อมูลบันทึกเลขที่กล่องในระบบ PDMS&SQL
– ควบคุมการบันทึก และแยกประเภทเอกสาร
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter