พนักงานธุรการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารปตท. 1 ชั้น 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 22 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา นิเทศศาตร์,ออกแบบนิเทศศิลป์,กราฟฟิกดีไซด์
เกรด 2.5 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำกราฟฟิกดีไซด์ได้
- บุคลิกภาพเรียบร้อย
ประสบการณ์: 1 ปี
รายได้: 15,000 - 15,750 บาท
ลักษณะงาน: 1.ประสานงานนัดหมายผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมค่านิยม Spirit ของ ปตท.
2.จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงจองอุปกรณ์ต่างๆดูแลจัดเตรียมสถานที่ประชุม/Workshop
3.จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล พร้อมจัดทำสรุปรายงานข้อมูล เตรียมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับค่านิยม Spirit
4.จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่านิยมSpirit
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter